DAĞITIM ÖNCESİ

Mağazanın bulunduğu bölgeler ve hedef müşteri kitlesi göz önüne alınarak mağaza ve bölge müdürleri ile istişare edilerek dağıtım bölgeleri ve dağıtım adetleri tespit edilir.Bu bilgiler ışığında haritalı tiraj çalışması hazırlanarak firma ya gönderilir.

Talebe göre gerekli değişiklikler yapılarak dağıtım bölgeleri ve adetleri kesinleştirilir.

Matbaa ile iletişim kurarak günlük çıkış adetleri öğrenilir ve firma ile koordineli olarak TEMPO şubelerine yapılacak olan sevkiyatın programı hazırlanır.Hazırlanan sevkiyatın programı TEMPO şubeler ve firma merkezi ile paylaşılır.

TEMPO şubelerine sevk edilen firma dergileri ofislerde koli ve adet sayılarak teslim alınır, eksik veya fazla durumunda firma merkez bilgilendirilir.

Sorun çıkabileceği düşünülen belediyeler için gerekli izinler alınarak ilan reklam vergileri yatırılır. Özel izinle veya ücret mukabili dağıtım yapılan sitelerle görüşülerek dağıtımlar için randevu alınır ve dağıtım ücretleri yatırılır

DAĞITIM SÜRECİ

Şube müdürleri dağıtım ofislerinde dağıtım personeline her dağıtım öncesi firma ve dağıtımları hakkında bilgi veren toplantılar düzenler.

Dağıtım süresince her sabah dağıtıma çıkılan bölgeler dağıtım adetleri ve dağıtım başlangıç ve bitiş saatlerini içeren sayısal rapor firmaya gönderilir.

Personel ve dağıtılacak dergiler TEMPO araçlarıyla başlarında birer yönetici ve kontrolcünün eşliğinde dağıtım bölgesine sevk edilir.

Her dağıtıcı sorumluluğuna verilmiş olan dağıtım bölgesinde şube müdürü tarafından kendisine verilmiş olan haritayı kullanarak planlanan cadde ve sokaklardaki binaların ziline basarak girebildiği binalarda en üst kattan en alt kata kadar tüm hanelerin kapı tokmaklarına dergiyi asarak dağıtımı gerçekleştirir.

Dağıtıcı personel ziline basıp da kapıyı açtıramadığı veya apartman yönetici/kapıcı/sakini tarafından binaya girişe müsaade edilmemesi durumunda o binayı atlar ve teslim tutanağına yazmaz.

Her girdiği apartman bilgilerini(sokak adı, apartman no, apartman adı, teslim işareti, dağıtım adedi) dağıtım teslim tutanağına işler.

Şube müdürleri firma mağaza yetkililerini dağıtımlarla ilgili bilgilendirir ve birlikte kontrole çıkılır. Yapılan kontroller esnasında hane kapılarının fotoğraf çekilir. Gerekli görülen durumlarda dağıtım personelinin dağıtım teslim tutanağı alınarak apartmandaki bilgilerle karşılaştırılmalı kontrol yapılır.

Dağıtım günü akşamında dağıtım personeline verilen dergi adetleri ile dağıtım personelinin doldurmuş olduğu dağıtım teslim tutanağındaki dağıtım adetleri toplanarak karşılaştırılır.

Dağıtım günü akşamı bitiş raporunun hazırlanması için dağıtım personelinde dağıtım teslim tutanakları alınarak şubelerde girişleri yapılır, tamamlanan girişler rapor halinde firma ile paylaşılır.


Tempo Lojistik Organizasyon Dağıtım Nakliyat Tic. A.Ş. | Akasya Sokak No:27 Florya İSTANBUL
Site Map | © 2003 - 2014 Tempo Lojistik | Taşımacılık | Dağıtım | Kurye | Nakliye | 0212-886 29 05 | HTML 5 | CSS | PozitifSoft